İptal ve İade Koşulları


Üç Yirmiiki Grafik Tasarım Ltd. Şti. üzerinden satın alınan ürünlerin iade ve değişim koşulları, ürünün nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen satış sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlamıştır.

İade Şartları İade talep edilemeyecek ürünler
Hizmet ifasına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.

İade usulü
Üç Yirmiiki Grafik Tasarım Ltd. Şti., yukarıda açıklanan iade talebine uygun ürünler için yine yukarıda tanımlanan iade şartlarının sağlanması halinde, aşağıdaki usul ve kurallara bağlı kalmak koşulu ile nihai tüketici talebini takip eden 15 (on beş) işgünü içerisinde aşağıdaki iade usullerini uygular.

Nakit İadeler:
İadesi talep edilen ürün için, ürünün nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya ürünün ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da filli müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve bu ani ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek, kargo, banka komisyonu ve Üç Yirmiiki Grafik Tasarım Ltd. Şti. tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür ve hak sahibine nakden iade edilir. Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir.

Alış-veriş kredisi olarak iade:
İadesi talep edilen ürün veya hizmetlere ilişkin satış bedellerinin, yeniden ürün veya hizmet satın alımı için kullanılmak üzere alış-veriş kredisi olarak tahsisi, varsa kargo ve diğer üçüncü taraf filli maliyetleri düşüldükten sonra başka hiçbir kesintiye uğramaksızın nihai tüketici lehine, ürün veya hizmet için ödenmiş satış bedeli üzerinden gerçekleştirilir. Alış-veriş kredi hesaplarındaki tutarların nihai tüketici tarafından nakit olarak geri çağırılması ve/veya talep edilmesi mümkün değildir. İade talebinin Üç Yirmiiki Grafik Tasarım Ltd. Şti.’e iletimi İade talepleri, satın almayı takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde;

Detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu Üç Yirmiiki Grafik Tasarım Ltd. Şti. üye hesabında yer alan, doğrulanmış elektronik posta adresi üzerinden info@ucyirmiiki.com adresine e-posta göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi işleme alınmayacaktır.

Taksitli alış-verişler, kredi kartı kampanya ve puan kullanımları, hediye çeki ve üçüncü taraf indirimleri ile ilgili usuller Hediye çekleri ve her nevi olursa olsun, hiç bir indirim uygulaması için iade mümkün değildir ve talep edilemez. Kredi kartı işleminde kesilen banka komisyonları ve kredi kartı programları üzerinden kullanılan puanlar iade edilemez. Kredi kartları ile ilgili uygulamalar banka ve finans kuruluşlarına göre farklılık gösterebilir. Yabancı para birimi ile yapılan işlemlerde uygulanacak usul Üç Yirmiiki Grafik Tasarım Ltd. Şti., ürün ve hizmetlerini hangi para biriminden satışa sunuyor olursa olsun, iade işlemlerinde satın alma anında tahsil ettiği TRL (Türk Lirası) tutar üzerinden işlem yapacaktır.

İade talebinin reddi
Üç Yirmiiki Grafik Tasarım Ltd. Şti., daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

İade talebinden cayma
Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.

Uyuşmazlık ve itiraz hakkı
Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere Üç Yirmiiki Grafik Tasarım Ltd. Şti. iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde Üç Yirmiiki Grafik Tasarım Ltd. Şti.’in yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi bu ülkede yerleşik mahkemeler tarafından yürütülecektir.

İşbu iade politikaları Üç Yirmiiki Grafik Tasarım Ltd. Şti. ile o’nun ürün ve hizmetleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, Üç Yirmiiki Grafik Tasarım Ltd. Şti. üzerinden ürün veya hizmet satın alan herkes, bu bildirgeyi ve onun esaslarını peşinen kabul etmiş sayılır.